Hier vind u alle Drivers en Updates, handleidingen en FAQ's.
Ici vous trouvez tous les Drivers updates, manuel et FAQ's.

Downloads/Téléchargements

Medion AG
Bios Update/Reprogrammation du Bios bioz370h4em_v2.exe
2.05
Win 10 64bit
Uitgegeven op 18.04.2018
Aantal downloads 3171

Bios Update voor ECS Z370H4-EM V2.x moederbord.

Belangrijk!
Zorg ervoor dat u alle openstaande programma's (vooral programma's zoals een virusscanner die in de achtergrond draaien) afsluit, voordat u de update procedure start.
Volg deze stappen om de bios update uit te voeren:

+++Installatie+++

1. Pak het gedownloade bestand uit naar een aan te maken map op uw harde schijf.

2. Voer het bestand Flash64.bat uit via de opdrachtprompt, zoals aangegeven in de bijgevoegde afbeeldingen.

3. Na het doorvoeren van de update zal het bios terug gaan naar de standaard instellingen en moeten alle door u eventueel gemaakte wijzigingen opnieuw worden gedaan.

4. Het systeem moet opnieuw worden opgestart om de wijzingen door te voeren.

Belangrijke Informatie:
De PC mag tijdens deze procedure NIET zonder stroom komen te staan! Gebeurt dit wel dan mislukt de update, en is het moederbord onherstelbaar beschadigd. Voor eventuele fouten, eventuele schade of het verliezen van data, veroorzaakt door het uitvoeren van deze update, accepteren wij geen verantwoordelijkheid. De klant gaat akkoord met deze voorwaarden bij het uitvoeren van deze update.


Mise à jour du Bios de la carte mère ECS Z370H4-EM V2.x.

Important!
Ne jamais mettre l'ordinateur hors tension pendant l'exécution de la mise à jour BIOS!

+++Installatie+++

1. Décompressez le fichier téléchargé dans un dossier créé sur votre disque dur.

2. Veuillez exécuter le fichier Flash64.bat depuis l’invite de commandes, comme illustré dans les images jointes.

3. Vérifiez les réglages du BIOS avant de lancer la mise à jour car certaines valeurs peuvent avoir changé plus tard.

4. Le système être redémarré pour la prise en compte des modifications apportées.

Note:
Décompresser les fichiers téléchargés en cliquant sur "extract". Les fichiers seront décompresser dans le répertoire "Folder". Si ce répertoire n'existe pas il sera automatiquement crée.

Information importante:
Medion AG ne prends aucune responsabilité, si des erreurs se produisent après la mise à jour.


  [size: 0.00 Bytes , ca. 0 sek. / ISDN] Download